Meest gestelde vragen, alcoholslot

Hieronder vindt u antwoorden op meest gestelde vragen met betrekking tot het rijden met een alcoholslot.

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een alcoholmeetinstrument in combinatie met een startblokkering. Het alcoholslot blokkeert standaard het startcircuit van de auto en geeft dit vrij na een geldige ademtest, onder het ingestelde promillage van 0,2.

Hoe werkt nu zo’n alcoholslot?

Zodra het startcircuit van de auto wordt geactiveerd zal het apparaat om een ademtest vragen. Pas nadat een gunstig testresultaat is verkregen, kan de auto worden gestart. Bij een te hoog alcoholgehalte blijft de startblokkering actief en kan na een eventuele wachtperiode opnieuw een ademtest worden ondernomen.

Kan de auto met een alcoholslot gewoon worden gestart?

Ja, na een geldige ademtest - aangegeven met TEST OK – kan de auto gewoon worden gestart.

Kan met het alcoholslot worden gefraudeerd?

Nee, de huidige generatie alcoholsloten, mits deze voldoen aan NEN-EN 50436-1, zijn zodanig ontworpen dat fraude haast onmogelijk is geworden en zeker zal worden geregistreerd. De adem wordt op fysieke kenmerken gecontroleerd. Blazen met een ballon, ballonpomp of door een filter zal beslist worden opgemerkt en het startcircuit niet vrijgeven.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal de optie hertest worden ingeschakeld.

Kan er door iemand anders dan de chauffeur worden blazen?

Ja, in principe kan door iemand anders worden geblazen. Echter tijdens de rit kan (optioneel) op een of meerdere willekeurige momenten om een herhalingstest worden gevraagd. In die situatie zal die ‘iemand anders’ dan ook steeds mee moeten rijden.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal de optie hertest worden ingeschakeld.

Is het wel veilig om tijdens het rijden te blazen?

Ja, een nieuwe ademtest aanvraag zal met een akoestisch en optisch signaal kenbaar worden gemaakt. In de meeste gevallen kunt u de hertest veilig uitvoeren terwijl u rijdt. Bovendien - indien de verkeerssituatie het niet toelaat - is er ruim de tijd om de hertest op een later moment af te leggen. Indien gewenst kan de hertest worden uitgevoerd nadat de auto op een veilige manier tot stilstand is gebracht.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal de tijd om een hertest uit te voeren ingesteld worden op 12 minuten waarbij, indien de hertest nog niet is uitgevoerd, een herinneringssignaal wordt afgegeven met tussenpozen van 3 tot 5 minuten.

Wat indien tijdens het rijden met alcohol wordt geblazen?

Indien tijdens het rijden een hertest met alcohol wordt geblazen zal het alcoholslot de bestuurder verzoeken om het motorrijtuig zo snel mogelijk stop te zetten. Het alcoholslot heeft echter geen invloed op een eenmaal gestarte auto en zal de auto niet afschakelen.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal het alcoholslot aangeven dat het voertuig vervroegd – binnen 5 dagen – moet worden teruggebracht naar het servicestation. Na deze 5 dagen is het voertuig niet meer te starten.

Wat indien tijdens het rijden aan een hertest verzoek niet wordt voldaan?

Indien tijdens het rijden aan een hertest verzoek niet wordt voldaan zal het alcoholslot enkele malen een waarschuwingssignaal afgeven. Indien deze ook worden genegeerd zal dit gelijkwaardig worden beoordeeld aan het blazen met alcohol en het alcoholslot zal de bestuurder verzoeken om het motorrijtuig zo snel mogelijk stop te zetten.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal bovendien het alcoholslot aangeven dat het voertuig vervroegd – binnen 5 dagen – moet worden teruggebracht naar het servicestation. Na deze 5 dagen is het voertuig niet meer te starten.

Kunnen anderen (gezinsleden) ook met het alcoholslot rijden?

Ja, hoewel deze personen ook een ademtest met goed gevolg zullen moeten afleggen om de auto te kunnen starten.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen overtredingen door de deelnemer en andere (gezinsleden) personen.

Hoe vaak en met welke tussenpozen zal om een hertest worden gevraagd?

Alleen indien is gekozen voor de optionele hertesten zal gedurende het rijden op een volkomen willekeurig moment eenmalig of meerdere malen om een hertest worden gevraagd.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal de optie hertest zodanig worden ingesteld dat meerdere malen op willekeurige momenten om een hertest zal worden gevraagd.

Kan de auto met een alcoholslot gewoon worden gestart?

De auto kan gewoon worden gestart nadat een geldige ademtest is afgenomen en wordt bevestigd met TEST OK.

Moet steeds opnieuw worden geblazen na een korte stop?

Nee, het alcoholslot kent een vrije start periode. Tijdens deze periode kan worden gestart zonder een ademtest.

Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal de vrije herstart periode ingesteld worden op 10 minuten.

Wat gebeurt er indien de auto afslaat in het verkeer?

Alcoholsloten kennen een verplichte vrije startperiode, welke het mogelijk maakt om de auto onmiddellijk opnieuw te starten zonder een test af te leggen.

Heeft het alcoholslot bij een defect invloed op een rijdende auto?

Nee, het alcoholslot beïnvloedt alleen het startcircuit bij het starten en heeft hierdoor geen enkele invloed op een rijdende auto.

Kan rest- of mondalcohol het alcoholslot blokkeren?

Ja, indien de persoon kort voor een ademtest iets eet met alcohol (likeur bonbon, alcohol mondspray, oprispen van maagsappen met alcohol) dan zal niet alleen alcohol uit de longen maar ook van deze stoffen worden gemeten.
Het gevolg is dat de alcoholconcentratie die wordt gemeten hoger is dan de werkelijke concentratie in de longen. Na enkele minuten verdwijnt dit effect volledig omdat de resterende alcohol in de mond wordt opgenomen door het speeksel of door het lichaam wordt geabsorbeerd.

Wat, indien er een mondspray is gebruikt en deze mondspray gebaseerd is op alcoholbasis?

Alcohol is alcohol. Indien er niet voldoende tijd is genomen tussen het gebruik en de ademtest zal de aanwezige mondalcohol een te hoog promillage opleveren. Normaal gesproken is mondalcohol binnen enkele minuten verdwenen en zal de test geen probleem opleveren.

Wat, indien er medicijnen op alcoholbasis worden gebruikt?

Opnieuw, alcohol is alcohol. Indien een alcoholpromillage boven de gestelde limiet wordt gemeten is het niet toegestaan om in een auto te rijden. De kans echter dat medicijnen gebaseerd op alcohol een promillage veroorzaken boven de gestelde limiet kan als nihil worden beschouwd.

Wat gebeurt er indien voor het starten geblazen wordt met alcohol?

De auto kan dan niet worden gestart. Het alcoholslot houdt echter rekening met de mogelijke aanwezigheid van mondalcohol en zal steeds opnieuw om een ademtest vragen. Pas op het moment dat een alcoholconcentratie onder de 0,2 promille wordt gemeten zal de auto gestart kunnen worden.

Meest gestelde technische vragen, alcoholslot Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde technische vragen

Is een alcoholslot eenvoudig te installeren?

Ja, alcoholsloten zijn eenvoudig te installeren. Dit kan door erkende dealers worden uitgevoerd, bij voorkeur gecertificeerd voor het inbouwen van startonderbrekers.
Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) geldt dat de inbouwlocatie een RDW erkenning als Alcoholslot servicestation zal moeten bezitten.

Als het apparaat nu defect is? Kan dan niet worden gestart?

Dit zal niet zo snel voor gaan komen. Alcoholsloten zijn ontworpen volgens de zwaarste industriële standaard*. In voorkomende gevallen kunnen de nationale pechhulpdiensten worden ingeschakeld.
* Betreft alcoholsloten met EU certificaat, volgens NEN-EN 50436-1 en NEN-EN 50436-2

Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal in geval van een defect contact met het servicestation moeten worden opgenomen.

Kan het alcoholslot worden beïnvloed of verstoord door hoge frequentie signalen?

Nee, gecertificeerde alcoholsloten zijn niet gevoelig voor RF signalen.

Kan het alcoholslot worden afgekoppeld om diefstal te voorkomen?

Ja, meestal kunnen alcoholslot handsets eenvoudig worden afgekoppeld.

Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) kan alleen de oorspronkelijke handset weer worden aangesloten. Andere handsets – ongeacht hetzelfde type - zullen worden geblokkeerd. Het aansluiten van een andere handset dan de oorspronkelijke zal worden aangemerkt als sabotagepoging en het vervroegd terugroepen tot gevolg hebben.

Zal het installeren van een alcoholslot beschadigingen aan het interieur veroorzaken?

Nee, het alcoholslot wordt alleen aangesloten op de bedrading achter het dashboard en onder de motorkap. Handsets kunnen met behulp van een dashmount en houder op het dashboard worden gemonteerd zoals bij de mobiele telefoon.

Kan er worden gestart met een afgekoppelde handset of geheel spanningsloos gemaakt slot?

Nee, er kan alleen worden gestart met een aangesloten handset, na een geldige ademtest. Het tijdelijk geheel spanningloos maken van het alcoholslot zal met datum en tijd worden geregistreerd.

Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal het tijdelijk geheel spanningsloos maken van het slot het alcoholslot aangeven dat het voertuig vervroegd – binnen 5 dagen – moet worden teruggebracht naar het servicestation. Na deze 5 dagen is het voertuig niet meer te starten.

Gaan het geheugen en/of specifieke instellingen verloren indien de accu tijdelijk wordt losgekoppeld?

Nee, het alcoholslot heeft een permanent geheugen, hierdoor gaan geen gegevens verloren. Wel zal het afkoppelen van de voedingsspanning met datum en tijd worden opgeslagen in het geheugen.

Moeten alcoholsloten regelmatig worden gekalibreerd?

Ja, alcoholsloten moeten op gezette tijden worden gecontroleerd. Bij preventieve installaties, bij particuliere en industriële toepassingen, staat de Dräger Interlock XT een jaarlijkse kalibratie toe.

Alcoholsloten als onderdeel in het alcoholslotprogramma (ASP) worden minimaal een maal per kwartaal gekalibreerd.

Wat indien de auto naar de garage moet?

Voor de garagehouder kan een speciale code worden aangevraagd. Deze code zal het alcoholslot inactiveren, hierna kan worden gestart zonder een ademtest. De Dräger Interlock XT kent een datum/tijd gerelateerde code per handset-serienummer.

Kan een alcoholslot worden overbrugd om de auto te kunnen starten?

Ja, echter het alcoholslot zal herkennen dat de auto is gestart zonder een geldige ademtest en alsnog om een ademtest vragen. Bij weigering zal dit (optioneel) worden opgeslagen.

Bij alcoholsloten als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP) zal het starten van de auto zonder vooraf een geldige ademtest te leveren het alcoholslot aangeven dat het voertuig vervroegd – binnen 5 dagen – moet worden teruggebracht naar het servicestation. Na deze 5 dagen is het voertuig niet meer te starten.

Kan met behulp van een pc met het alcoholslot worden gemanipuleerd?

Nee, alleen met behulp van gepatenteerde software, gebruiker- en locatiecode en een specifieke interface is communicatie mogelijk met de Dräger Interlock XT.

Bron: www.alcohol-verkeer.nl